Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rod Martina Slivoně ze Slivonic

30. 11. 2008

Rod Martina Slivoně

ze Slivonic

 
                                            v Plzni dne 29.11.2008
 
Martin Slivoně
 
Narozen pravděpodobně kolem roku 1585 ve Slivonicích.
 
            Martin je prvním naším písemně dokladovaným předkem . První základní zápis
je uveden v „Berní rule Prácheňského kraje č.27“ na panství Střelo-Hoštickém ve vsi
Slivonice s.o. Horažďovice. Martin je zde zapsán jako chalupník, jenž 4 za osedlého
Obhospodařuje 13 strychů rolí a 1 strych lesa.
            Druhý písemný doklad je latinský zápis jezuitské vrchnosti ze dne18. února 1673
ve svědecké výpovědi o stavbě výčepu či pivovaru Čečelovického.
            Zde Martin Slivoně, rozený ve Slivonicích starý přes 100 let potvrzuje, že v obci
Čečelovicích, jsoucí částí panství Střelo-Hoštického pod vrchnostenským pánem Śebe-
stianem Pešíkem, otcem pana Petra Pešíka, byl z pivovaru Hoštického na Ćećelovický
pivovar přebudován. Později pak pod pány Kolovraty ,(spravujicími Střelu,
protože v době válečné, byl pivovar jak v Hošticích, tak na Střele rozbořen) byl Šebe-
stián Pešík připraven postavit pivovar v jakémkoliv čase a místě.
            Dalšími účastníky ve výpovědi latinského zápisu, byl Jakub Papež z Hoštic sta-
řec přes 62 roků a Jan Chod rozený v Čečelovicích, stařec kolem 60 let.
 
            Dalšími písemně dokladovanými předky, kteří jsou narození před rokem 1661
to je před zavedením matrik ve farnosti Kadovské jsou:
            Václav Slivoně, Adam Slivoně, Karel Slivoně a Mikuláš Slivoně
K objasnění a rozřešení jejich vzájemných rodinných vztahů otec-syn či bratr bude
zapotřebí další badatelského štěstí.
 
Zpracovatel František Slivoně E-mail :   fr.slivone @ seznam.cz
 
            Mojí snahou je nashromážděné rodopisné materiály postupně zpracovávat
pro rodinu, blízké i vzdálené příbuzné a pro další nositele našeho příjmení, které se snažím rodopisně zařadit.
 

            Vítána je každá pomoc a rada badatelů i zapojení rodin Slivoně-Slivoň.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář